God of War – Recenze PC verze a historie série

God of War – Recenze PC verze a historie série

14 ledna, 2022 0 Od Jan Volejník

Série God of War je tu s námi skoro sedmnáct let, první díl vyšel na moje narozeniny 22. března roku 2005, na dnes již legendární herní konzoli PlayStation 2. Již s jistotou můžeme říct, že se tato herní série stala jednou z vlajkových lodí oné konzole. Když David Jaffe pracující pro Sony Santa Monicu vytvářel první díl, určitě ani netušil, jaký úspěch bude vzteklí Spartský válečník mít.

God of War ale letos překonal další veliký milník, vedení Sony rozhodlo, že Kratos zavítá i na počítače. Není to první titul, u kterého Sony udělalo takovéto rozhodní, podobně na tom jsou i hry Death Stranding, či Days Gone. Pro mnohé hráče to tak bude naprosto první kontakt s tímto Spartským hrdinou. Velice rád bych tyto hráče alespoň seznámil s životním příběhem ono válečníka, jelikož je podle mého názoru dobré ho alespoň trošku znát. Ve hře je mnoho narážek na Kratovu minulost, mohou tedy vzniknout mnohé nezodpovězené otázky. Pojďme se tedy společně podívat na jeho životní pouť.

Kratos Spartský válečník, jehož život byla jedna velká chyba. Vraždil nevinné, přišel o celou svojí rodinu, zničil naprosto celý svět, a to všechno jen kvůli bohům. Narodil se ve Spartě ženě jménem Kalisto, jeho otec je samotný vládce všech bohů, Zeus. Ovšem Kratos si nebyl toho faktu vědom. Poměrně značnou dobu si myslel, že jeho otec je mrtví. Po nějakém čase se mu narodil mladší bratr jménem Deimos. Když byly oba chlapci starší začali je jako všechny Spartské hochy cvičit k boji. V tu dobu samotný Arés, bůh války plánoval na Olympu vzpouru, aby toho nebylo málo zjevilo se proroctví znějící následovně „Zeus již brzy zemře, a to rukou svého vlastního potomka. Zabije ho hoch, a bude se mu říkat označený“. Zeus samozřejmě nečekal a poslal své bojovníky do celého světa, aby našli označeného. Také si vzpomněl na svého Spartského syna, poslal tedy Aréa, aby ho přivedl na Olymp. 

Když bůh války dorazil do Sparty uviděl po boku Kratose stát jeho bratra Deimose, ihned si všiml mateřských znamének, jenž měl po celém těle již od narození. Mylně se tedy domníval, že právě on je ten, o kterém mluví ono proroctví. Popadl Deimose a odtáhl ho pryč, Kratos se za nimi rozběhl, ale Arés ho jen se smíchem srazil na zem a odjel. Přes pravé oko mu zůstala jizva od jeho čepele jako připomínka onoho okamžiku. Od té doby Kratos tvrdě a pilně trénoval, aby jednoho dne mohl bratra pomstít. Jako připomínku si nechal vyrýt do kůže stejná znaménka jako měl jeho bratr. Uběhla spousta let a Kratos se stal členem Spartské armády, dokonce se oženil s krásnou Lysandrou, měli spolu dcerku, Calliope. Bohužel po pár měsících velice vážně onemocněla, tak a se Kratos s vojáky vydal na cestu s cílem najít bájnou Ambroisii. Byla to dlouhá a nebezpečná cesta k prastarému stromu života, na kterém rostla. Jenže nebyli jediný, kdo ji hledal a našel. Alrik, náčelník Barbarů, který chtěl vyléčit svého otce, po ní také prahl. Strhla se bitva, mnoho vojáků padlo, ale Sparťané nakonec Barbary porazili, vrátili se i s lékem domů a Calliope byla uzdravena. 

Kratos se stal velitelem, velice často odjížděl se svou armádou na dlouhá tažení, bojoval a vítězil. Ovšem jeho touha po síle stále rostla. V jedné z mnoha bitev ovšem narazil na sobě rovného, byl to samotný Alrik, který se chtěl pomstít za svého zesnulého otce. Spartské a Barbarské armády se opět střetly, ale netrvalo dlouho a Sparťané začali prohrávat. Barbarů bylo mnohem víc, proti takové přesile neměli šanci zvítězit. Nakonec zůstal jen samotná Kratos. V poslední chvíli promluvil k bohům a samotný Arés ho vyslyšel. Kratos mu přísahal, že pokud mu pomůže, stane se jeho na věky jeho služebníkem. Bůh války nabídku přijal, sestoupil z nebe, rozprášil Barbarskou armádu, a zabil Alrika. Poté přistoupil ke Kratovi a dal mu jeho novou zbraň, Čepele chaosu, ty byly k jeho rukám pevně připevněny rozžhavenými řetězy. 

Od té chvíle bohu války věrně sloužil. Vraždil, pálil vesnice a šířil chaos. Arés byl ovšem velice zákeřný, nechal Lysandru a Calliope tajně převést ze Sparty do jedné malé vesničky. Následně nařídil celou vesnici i její obyvatele smést ze světa. Kratos uposlechl rozkaz a vydal se s vojáky zničit vesnici. Když bylo dílo dokonáno, Kratos mezi všemi těmi mrtvými těly uviděl svou rodinu. V ten moment mu došlo, co vlastně provedl. Plný žalu a vzteku nechal jejich těla spálit, při odchodu z vesnice se před ním náhle zjevila stará babizna a proklela ho. Navěky musí na své kůži nosit popel jeho mrtvé dcery a manželky jako připomínku toho hrůzného činu.

V ten moment začal Area z celého srdce nenávidět, rozhodnul se, že se mu jednoho dne pomstí. Bůh války nařídil svým Fůriím, aby Kratose zajali, přivedli a uvěznili. V žaláři se seznámil s Orkosem, jenž byl synem jedné z Fůrií. Ten mu prozradil pravý záměr Aréa, Kratos se měl stát prostředkem ke svržení bohů z Olympu. Proto mu kdysi zachránil život a vražda jeho rodiny byla pouze zkouška jeho oddanosti. Za to všechno musel Bůh války zaplatit. Jenže nejprve bylo třeba porazit Furie, jejichž síla byla ohromná. Duch Sparty, jak se Kratovi přezdívalo byl poražen, a následně převezen do vězení zatracených, kde byl několik týdnů neustále mučen. Nakonec se mu podařilo utéct a jednu podruhé zabil.

Dalších deset let nadále věrně sloužil bohům Olympu, zničil Perskou armádu útočící na Řecko, zachránil boha slunce, a v podsvětí zabránil Persefoně, aby zničila svět lidí. Po tolika letech utrpení měl duch Sparty dostat poslední úkol, zabít Aréa. Athéna bohyně moudrosti mu poradila, aby našel Pandořinu skříňku, vydal se tedy do pouště zatracených. Tam našel obrovského Titána nesoucího celý Pandořin chrám na svých zádech. Kratos vyšplhal až nahoru a došel k Pandořině skříňce, ale ještě, než jí stihl otevřít, Arés vzal velký kus kamene a přes půl světa ho po Kratovi hodil. Tehdy poprvé duch Sparty zemřel. Harpie boha války vzaly skříňku a odnesly ji ke svému pánu, zatímco Kratos padal do řeky Styx. Naštěstí se mu podařilo uniknout z podsvětí, probojoval se k Pandořině skříňce a otevřel ji. Většinu dávných sil ze skříňky pohltil Kratos sám, celý se zvětšil a sním i jeho již tak ohromná síla. Pak nastal lítý boj mezi bohem války a duchem Sparty, nakonec byl Arés poražen. Bylo to poprvé kdy člověk zabil boha. Ještě ten den se vrátil k Athéně, prosil ji, aby ho zprostila prokletí, jenže odmítla, protože s ním měla jiné plány. Byla to již druhá zrada ze strany bohů, tím Kratova nenávist k nim ještě vzrostla. Bohyně moudrosti mu zanedlouho nabídla Areovo místo, měl se stát novým bohem války, což přijal. Ptáte se proč? Jelikož boha lepe zabije další bůh, a jak víme Kratos nenávidí bohy.

Jednoho dne měl nový Bůh války vizi, v níž viděl jeho matku uvězněnou v chrámu nacházejícím se v Atlantidě. Neváhal ani chvilku a vyrazil na cestu, a opravdu jí tam našel. V krátkém rozhovoru mu matka řekla pravdu o jeho otci, ale také mu řekla, že jeho bratr je stále naživu. Sám Zeus ho držel v Panství mrtvých, prastarém vězení mezi světem živých a mrtvých. Následně zemřela. Když Kratos opouštěl Atlantidu, napadla ho Scylla strážkyně města. Při jejich souboji byly poškozeny samotné základy města, a to se začalo potápět. Poseidon od té chvíle boha války začal nenávidět a slíbil mu, že za zničení jeho království zaplatí. Kratos se rozhodl najít svého bratra a tak vyrazil do Panství mrtvých. Když ho našel a Deimose osvobodil z pout, byl záhy jím samým napaden. Deimos si přál jeho smrt, ale Kratos s ním bojovat nechtěl, ovšem nic jiného mu nezbylo. Nakonec se mu podařilo svého mladšího bratra přesvědčit o faktu, že je na jeho straně. Bez varování se náhle objevil bůh smrti Thanatos a chtěl je oba zabít. Statečně se mu postavili, jenže on měl na vrch, během krutého boje Thanatos chytil Deimose, mrštil s ním o skálu a on následně zemřel. Vztek, který Kratose naprosto pohltil, mu dodal novou sílu, díky níž mohl zabít boha smrti. Když boj ustal, zapřísáhl se, že bohy jednoho po druhém zabije.

Uběhlo několik měsíců a bůh války společně se Sparťany obléhali Rhodos, tam se poprvé uviděl se svým otcem v tváří v tvář. Během bojů se objevil Kolos, socha Helia, která měla za úkol celé město bránit. Zeus nabídl Kratovi meč, s jehož pomocí mohl Kolose zabít. Jenže aby meč fungoval, musel do něj bůh války vložit celou svoji sílu. Udělal to, vzdal se veškeré moci a stal smrtelným. Kolose porazil, ovšem za jakou cenu. Když socha bezvládně ležela na zemi, zjevil se Zeus, chopil se onoho meče a vrazil ho bývalému bohu války do břicha. Došlo mu, že skutečný označený válečník z proroctví je jeho syn Kratos. Po smrti opět padal do podsvětí, tentokrát to byla Gaia, kdo ho zachránila. Jedna Primordiálnů, prvních stvoření na světě, ze kterých vznikli Titáni a pak bohové, a díky nim nakonec i lidé. 

Gaia sledovala Kratův celý život, chtěla mu pomoci porazit samotného Dia. Vyléčila zranění, která utrpěl a dala mu Pegase, díky němuž mohl uniknout z říše mrtvých. Kratos musel opět získat svou sílu, tak se vydal najít sestry osudu, ty jako jediné dokázaly cestovat časem. Cesta byla dlouhá, a nelehká, mnozí nepřátelé se jej pokusili v jeho cestě zastavit, ovšem marně. Každý, kdo mu zkřížil cestu zakusil jeho krutost. Nakonec se mu podařilo setry najít, požádal je o pomoc, ale ony odmítly, tak Kratos zaútočil. Všechny tři bez lítosti zabil, díky tomu měl volnou cestu ke komnatě osudu. V ní se nacházejí vlákna života všech smrtelníků, bohů i Titánů. Jedině tam mohl změnit svůj osud. Vrátil se časem do momentu, než ho Zeus zabil, vzal mu meč a společně s ním si vzal i svou moc. Pak začal opravdový souboj bohů. Bitva trvala dlouho, ale nakonec Kratos vrazil meč do Diova břicha, skoro ho zabil, ale objevila se Athena a Dia zachránila. Chtěla pouze ochránit svého otce a zachránit celý svět. Jenže bůh války nemohl přestat, mávl mečem, aby zabil Dia, ale Athena mu stoupla do rány. Zemřela, díky jejímu sebeobětování mohl polomrtvý Zeus uniknout.

V ten moment začala válka zbývajících bohů Olympu proti bohovi války. Kratos se mezí tím opět přesunul v čase, tentokrát do dob velké války a přesvědčil Titány a Gaiu, aby bojovali po jeho boku. Společně se pak vrátili do přítomnosti, následně zaútočili na samotný Olymp. Jako první Kratos zabil boha moří Poseidóna, jeho smrt rozhněvala moře a oceány, celý svět tak zaplavila obří povodeň. Na hřbetu Gaii pak vyšplhal vzhůru na Olymp, tam na ně čekal Zeus a oba smetl svým bleskem. Oba spadli z vrcholu hory dolů, ale matce Titánů se podařilo zachytit, a tak zastavit svůj pád. Bohu války už ale nepomohla, jednoduše už ho nepotřebovala, sama zas začla šplhala vzhůru. Kratos opět spadl do řeky Styx linoucí se pod Olympem. Tentokrát ho zachránila Athéna, nebo spíše její duch, prozradila mu, že klíčem k poražení Dia je Olympský oheň. K jeho zničení ovšem bude zapotřebí Pandora, jedině ona může oheň uhasit. Tak vyrazil do Hádova paláce, v něm se nacházela brána, s jejíž pomocí se mohl vrátit do říše lidí. Do cesty se mu postavil sám bůh podsvětí Hádes. Pokusil se Krata zabít, ale bezúspěšně, namísto toho byl Hádes ten, kdo zemřel. Bůh války prošel branou a ocitl se na samotném okraji Olympu. Čas pomsty se blížil.

Když kráčel k Olympu postavil se mu Hélios bůh slunce, po jeho smrti nebe zčernalo a slunce zmizelo. Když zemřel Hermes bůh rychlosti, všechno živé nakazil mor. Kratovi již nic nebránilo vstoupit do hory. Hluboko v hoře sídlil Olympský kovář Hefaistos, ten se Pandory ujal. Poté co se dozvěděl Kratovi plány rozhodl se ochránit svou dceru, tak boha války napadl. Bez úspěchu, jeho poslední přání bylo, aby Kratos ušetřil jeho dceru. Zeus Pandoru následně věznil v tajuplném a nebezpečném labyrintu, nezbývalo nic jiného než ji dostat ven. Když se mu konečně podařilo Pandoru nalézt, tak se společně vydali k srdci hory, kde hořel onen Olympský plamen. Pandora se musela obětovat a vstoupit do plamenů, aby byl zničen. Plameny ji pohltily a Olymp se celý začal rozpadat. Bůh války vylezl ven z hory, rozhlédl se, všechno bylo mrtvé, všude okolo byl jen chaos a smrt. Zeus stanul před samotným Kratem a nastal čas vše ukončit. 

Dali se do boje. Poté co Gaia vylezla nahoru chtěla oba zabít, během jejího útoku Zeus i Kratos doslova spadli do jejího těla a následně bojovali u jejího srdce. Kratovi se podařilo porazit Dia, vzal meč a jednou ranou probodl jak Dia tak i Gaino srdce. Gaia zemřela, ale Zeus ještě žil, tak ho bůh války doslova umlátil k smrti. Hora Olymp se rozpadla, Kratos se rozhlédl a viděl jen smrt, když tu náhle se objevil duch Athény. Gratulovala mu k dokončení jeho pomsty, také chtěla jeho moc, kterou dostal z otevření Pandořiny skříňky. Kratos odmítl, vzal meč kterým zabil svého otce a vrazil si ho do břicha. Všechna jeho síla z něj vyprchala a rozletěla se do celého světa. Athéna jen zklamaně vysunula meč z jeho břicha a odešla. Kratos zůstal sám a umíral, ale smrt nebyla jeho údělem, odplazil pryč.

Ano, uznávám konec třetího dílu je tak trošku kýčovitý, a poukazuje na to, že si tvůrci chtěli nechat otevřená zadní vrátka. Jediné co k tomu mohu dodat je, díky bohu za to. Jelikož díky tomu jsme se dočkali dalšího dílu, a o tom si dnes povíme. Ten je naprosto, nebojím se použít výraz, epický. Severská mytologie společně s jednoduchým, ale přesto skvěle napsaným, příběhem naprosto božsky fungují. Vytváří tak úžasné dílo, které si k sobě dokáže přitáhnout každého. Vždyť samotná hodnocení na Metacritic se pohybují okolo devadesáti čtyř procent, to hovoří samo za sebe. I přesto se najdou mnozí, jenž nebudou s mým názorem souhlasit, a já jim to nemám vůbec za zlé. Přece jen nic není bez chyby, ale nikdo nemůže popřít, že se vývojářům povedl opravdu mistrovský kousek.

Jak jsem již zmínil „nový“ díl God of War z roku 2018 se na rozdíl od svých předchůdců neodehrává ve starověkém Řecku. Ze sluncem zalitého Řecka se přesuneme hodně na sever, konkrétně do Skandinávie, rodiště nebojácných Vikingů. Celková změna zasazení děje přináší čerstvý vítr a velice vítanou změnu. Tvůrci nenechali kámen na kameni, změnili totiž co mohli. Jedna z největších změn ve hře je ta, že Kratos v boji používá magickou sekeru, namísto již dobře známých čepelí chaosu. Změně se nevyhnula ani kamera, ta již není statická jako tomu bylo již dříve, ale je volná. Tudíž si jí můžete natočit tak jak budete potřebovat. V boji již také nebude bojovat sami, po vašem boku bude stát Kratův syn Atreus. Ovšem to není všechno, o dalších bodech si ještě povíme.  Možná vám vrtá hlavou otázka, kde Kratos vzal syna, vždyť měl pouze dceru Calliope a tu zabil. Správná otázka.

Po příchodu na krutý sever, si již bývalí bůh války našel ženu, Laufey. Společně pak zplodili syna Atreuse, bohužel i druhá Kratova zemřela, ale už ne jeho vinou. Laufey měla poslední přání, přála si, aby byl její popel rozptýlen na nejvyšším vrcholu devíti říší. Než se však stihnou vypravit na cestu, před prahem jejich dveří se objeví cizinec hledající Krata s pověřením od samotného Ódina. Cesta za splněním onoho posledního přání se jim tak zkomplikuje, tomu všemu nenapomáhá fakt, že bývalí bůh války tají svou minulost před svým synem. Příběh je to prostý, přesto plný lásky, sebepoznání, odhodlání, ale hlavně o budování vztahu mezi otcem a synem, který je z počátku nevalný.

Na první pohled se může zdát, že se titul až příliš odchýlil od svých předchůdců, ale není tomu tak. Celá hra a její mechaniky prošly modernizací, aby odpovídali dnešním standardům. Nutno podotknout, že si vývojáři vzali jen to nejlepším z předchozích dílů, a na kombinovali to s tím nejlepším ze současného žánru akčních rpg. Například celý bojový systém už není o zběsilém mačkání tlačítek a vytváření nepřetržité šňůře komb. Největší změnu v soubojích přináší Leviathan, tedy Kratova magická sekera, která funguje podobně jako Thorův Mjölnir. Tu je nejen možné hodit po nepříteli a následně si můžete přivolat zpět do ruky, ale na místo blesků je schopna používat mrazivé útoky. Díky tomu můžete vytvářet naprosto zdrcující kombinace útoků, jenž pošle všechny nepřátelé na věčnost.

I přestože Leviathan je úchvatná zbraň, bude hodně záležet na vaši schopnostech a důvtipu. Ne jednou stanete proti početnější ale i silnější přesile, z toho důvodu je klíčové načasování pro vykrývání útoků a úskoků. Tohle dokáže zabránit jisté smrti. Za pomoci štítu, kterým je teď Kratos vybaven, můžete například odrazit nepřátelský útok a v zápětí udělat výpad, nepřítele tím rozhodíte z rovnováhy, a stane se z něho snadnější cíl. Toto všechno společně s faktem, že na každého nepřítele platí jiná taktika, napomáhá tomu, že se souboje nestanou repetitivními a nudnými. Ovládání je krásně intuitivní, a již během pár chvilek se hráči dostane pod kůži. Kombinace volné kamery a příjemného ovládání dopomáhá k vytváření smrtících kombinací nejen pro lidské protivníky, ale také hlavně pro všechna monstra, na která narazíte.

Úspěch na bojišti také přináší zcela nový systém vylepšování vybavení, ale také postavy samotné. Zdokonalování Kratových schopností probíhá tak, jak jsme již zvyklí. Strom schopností je poměrně rozsáhlý a nabízí hned několik možností. Lze tak vylepšit útoky na dálku, blízko nebo speciální útoky. Právě poslední zmíněné útoky je možné kdykoliv obměnit, a jejich účinnost lze dále vylepšovat. Tím pádem je tu prostor pro experimentování, a hledání takové kombinace, jenž sedne k vašemu hernímu stylu. Schopností a kombinací útoků k odemykání a objevování je poměrně hodně, není tedy nutné bát se, že byste se i po dlouhých hodinách hraní nudili. Leviathanem je možné si pohrát tak, aby jeho účinky byly mnohem více devastující. K tomu dopomohou všelijaká očarováním, či dokonce vyměnitelné rukojeti. Následně získáte lepší statistiky pro sílu, obranu, vitalitu či dokonce pro magii, která je jedním z nepostradatelných prvků. Jelikož runy samotné mohou přinést benefity ve formě pasivní pomoci. Například dokážou zpomalit čas v moment, kdy máte dostat smrtící úder, dostanete tak více času k blokaci úderu, či úskoku. 

Vývojáři také mysleli na Atreuse, nejen že se okolo něj točí příběh, ale také dostal poměrně velký prostor v samotné hratelnosti. Nutno podotknout, že Kratův syn tvoří opravdu nepostradatelnou část týmu. On sám stejně jako jeho otec má svůj vlastní strom schopností, svou zbraň i zbroj. Ihned pochopíte proč. Atreus nezapře své kořeny, ať už se jedná o jeho otce či matku. Z obou si vzal jen to nejlepší – od Krata bojové schopnosti, od Laufey zas znalosti severu a umění čtení run. Ty to důvodnosti naplno využije při své cestě. Díky své zvídavosti a rozhovoru s ostatními velice příjemně posouvá děj, také díky němu dozvíte zajímavé perličky ze severu.

Jelikož co si budeme nalhávat, bývalí bůh války není moc výřečný, ani přátelský. Mnozí z nás se mylně domnívali, že jako většina NPC postav bude k ničemu, opak je pravdou. Vývojáři s umělou inteligencí mladého hocha dali opravdu záležet. To je například vidět již na zmíněném bojišti. Atreus nejen že během hraní nikterak nepřekáží, ale také je nepostradatelným spolubojovníkem. Sám například dokáže omráčit soupeře, a zachránit vám tak život. Jeho lukostřelecké schopnosti jsou také velice k užitku, můžete vydat povel a Atreas začne střílet na vámi zvolený cíl. Ovšem jednou z jeho nejdůležitějších schopností, je vaše znovu oživení na bitevním poli. To se velice hodí například při souboji z bossy.

Nový God of War také nenásleduje své předchůdce ve zpracování světa, již nadále není koridorovkou, ale je zasazen do naprosto nádherně vyobrazeného polo otevřeného světa. Ten naprosto vybízí k prozkoumávání, jelikož se v něm nachází nejen suroviny potřebné k vylepšování, ale také velké množství pokladů, či sběratelských předmětů. Již nadále nemusíte jít lineárně kupředu, ale můžete kdykoliv odbočit z hlavní dějové linky. Pochopitelně se ve hře nachází vedlejší mise, ty poodhalují tajuplný sever, ale také díky nim nacházíte legendární předměty, ty se pak následně hodí ke zlepšení statistik. Hromada věcí ve hře zůstala vývojáři skryta, lehce se pak může stát, že se sami připravíte o kus herního obsahu. 

Průzkum je zde skoro až klíčový, ale i přesto není nutný. Zkrátka pokud chcete jít pouze po hlavní dějové lince, tak bez problému můžete. Nejste nikterak nuceni udělat nic navíc. Ale věřte, že by to byla škoda, celý svět hry God of War má co nabídnou. K tomu všemu nahrává fakt, že budete moci cestovat mezi několika světy, a to nejen kvůli příběhu. Je tedy nasnadě, že cestujete za pomoci Bifröstu, jak jinak samozřejmě. I tento detail tvůrci vychytali, zatímco u jiných her se objeví načítací obrazovka, taky tomu je jinak. Po vstoupení do Bifröstu se objevíte na Yggdrasilu, stromu propojující všechny světy. Na něm pak následně můžete chodit a plně ovládat svojí postavu, dále si také můžete vyslechnout jeden z mnoha skvělých příběhů. Vývojáři zkrátka mysleli na vše.

Po vizuální stránce vypadá staronový God of War naprosto famózně, není se čemu divit, že hra ždímala z konzole PlayStation 4 PRO naprosté maximum. Poc hopitelně u počítačového portu hra vypadá ještě o kus lépe, na maximální nastavení je celý svět ještě více úchvatný. Nádherná panoramata, jenž hra nabízí jsou naprostou pastvou pro oči, nejednou se tedy stane že se zastavíte a budete si vychutnávat onu krásu. Po audiovizuální stránce hra nikterak nezaostává a je lepší si hru vychutnat se sluchátky, i když to není nutnost. Správně zvolená hudba, precizně namluvené rozhovory dokáži ještě prohloubit již tak skvělí zážitek ze hry. Vylepšený vizuál nám zprostředkovávají další technologie, které na PS4 zkrátka nebylo možné zprovoznit jako NVIDIA DLSS a NVIDIA Reflex technologies. Hrát lze navíc v nativním 4K a to při odemčeném frameratu.

Jak je již z recenze cítit, hra God of War je mému srdci opravdu blízká. Možná je to tím, že neodmyslitelně patří k mé milované konzoly PlayStation. Možná je Kratem, nebo příběhem posledního dílu, který mě dostal. Přece jen hru jsem již dvakrát dohrál, a i přesto jsem jí opět rád zahrál na PC. Kdybych mohl dal bych hře hodnocení přes, bohužel to pravidla našeho bodování to nedovolují jako všude jinde. 


ZÁVĚREM

God of War má co nabídnout novým hráčům i přestože se s Kratem ještě nikdy nesetkali. Veteráni pak budou po chvíli jako ryby ve vodě. Ten staronový díl se vyplatí hrát už jen kvůli skvělé hratelnosti a zajímavému prostředí. Ale hlavně, a to především, kvůli příběhů.

10/10

Datum vydání: 14. ledna 2022
Distributor ČR: Playstation Česká Republika

Minimální požadavky:Vyžaduje 64bitový procesor a operační systém
OS: Windows 10 64-bit
Procesor: Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) or AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz)
Paměť: 8 GB RAM
Grafická karta: NVIDIA GTX 960 (4 GB) or AMD R9 290X (4 GB)
DirectX: Verze 11
Pevný disk: 70 GB volného místa